Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO; zwane dalej „RODO”), przedstawiam informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony jest Martyna Szatarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Martyna Szatarska” z siedzibą w Poznaniu (61-543), ul. Spychalskiego 8/28, REGON 382622085, NIP 7831798056.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail (kancelaria@szatarska-adwokat.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź też w siedzibie Administratora po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. wstępnej oceny Państwa zapytania ofertowego oraz ewentualnej wyceny usługi,
 2. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych łączącej Państwa z Administratorem – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w celach podatkowych lub rachunkowych – podstawę przetwarzania stanowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających Stronę – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Czy moje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom?

Dane osobowe osób odwiedzających stronę mogą być ujawnione podmiotom, które współpracują z Administratorem („Odbiorcy Danych”). Odbiorcami Danych mogą być adwokaci, radcowie prawni, notariusze lub inne osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratury itp.), podmioty prowadzące działalność rachunkową i podatkową, które współpracują z Administratorem na podstawie umów, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową.

Czy moje dane osobowe trafiają do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego ani organizacja międzynarodowej.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez Administratora:

 1. do chwili uzyskania od Państwa odpowiedzi na wiadomość zawierającą wycenę Państwa sprawy, jednakże nie dłużej niż 14 dni od dnia skierowania do Państwa wyceny sprawy,
 2. przez okres, który jest niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, jeżeli zawrą Państwo umowę o świadczenie usług z Administratorem.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu:

 1. prawo do wglądu przetwarzanych danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Czy muszę podawać  swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, jak i dokonanie wstępnej oceny sprawy i jej wyceny, a w późniejszym czasie – do zawarcia umowy o świadczenie usług. Brak zgodny na podanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi prawnej.

Czy Administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany i czy dane osobowe podlegają profilowaniu?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Gdzie mogę wnieść skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.